Keuzestress… hoe kom je er vanaf?

Keuzestress… hoe kom je er vanaf?

Keuzestress komt nogal eens voor bij generalisten. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Als jouw werkgever wil dat je je gaat specialiseren op een bepaald themagebied.
  • Als je jouw talenten wilt inzetten op een heel ander vlak dan waar je je nu mee bezighoudt en twijfelt of je naast je werk voor jezelf gaat beginnen.
  • Als je noodgedwongen een keuze moet maken omdat je het te druk hebt en activiteiten moet laten vallen. 
  • Als zich een nieuwe baanoptie voordoet: ga je wel of niet de sprong wagen en of blijf je zitten waar je zit?.

Kortom: keuzestress is absoluut een valkuil van veelzijdige generalisten. Deze valkuil vloeit voort uit mooie kwaliteiten als: snel enthousiast zijn, graag aan iets nieuws beginnen en van afwisseling houden. In deze nieuwsbrief sta ik stil bij wat het zo lastig maakt te kiezen en hoe ik daar als loopbaancoach in coachsessies anderen bij begeleid. 

Typisch een ‘ankerprobleem’

De auteurs Dave Evans en Bill Burnett hebben in hun boek ‘Ontwerp je eigen leven. Hoe je het beste uit je levens werk haalt’  een goede naam bedacht voor dit soort problemen: ‘ankerproblemen’. Keuzestress houdt ons (net als een fysiek anker) op een bepaalde plek en blokkeert beweging. Daarom is keuzestress een typisch ‘ankerprobleem’. Kiezen kan de nodige stress opleveren en gepaard gaan met allerlei blokkerende gedachten en angsten waardoor we de keuze uitstellen. Interessant is het om eerst stil te staan: wat maakt het kiezen zo lastig? Is het de angst om het verkeerde te kiezen? De angst om in de nieuwe situatie niet meer jezelf te kunnen zijn? De angst om iets anders goeds te missen (fomo)? Het is goed om een keuze niet te groot te maken en te beseffen dat een keuze niet voor heel je leven is. Het is niet in beton gegoten. Er komen altijd weer andere en nieuwe keuzemogelijkheden. 

Visualiseren en doorvoelen

Er is niet één manier om helder te krijgen wat je moet kiezen. Rationeel alle voor- en nadelen benoemen is iets wat de meesten van ons doen. Toch krijg je daar niet altijd meer helderheid van. In een coachsessie pak ik het net iets anders aan. Daar maak ik vaak gebruik van dilemma coaching waarbij ik als coach eerst de ene keuze helemaal met de coachee verken en dan pas de andere. Niet alleen door alle voor- en nadelen te benoemen, maar ook door die de keuze echt te visualiseren en te voelen hoe die keuze voelt in je lichaam. Roept het bijvoorbeeld spanning op of wordt je er juist blij van? In hoeverre past de keuze bij jouw verlangen en jouw waarden? Je lichaam weet vaak al veel sneller of iets goed voor jou is of niet. Een beslissing die genomen is vanuit een scheiding tussen lichaam en geest schept disharmonie. Een beslissing die is genomen vanuit aanwezig zijn in je hele lichaam, creëert harmonie.

Niet “dit OF dat” maar ‘dit EN dat”

Vaak blijkt als je op deze manier aandacht besteed aan je keuzes dat het niet een simpele keuze is van “dit of dat”, maar dat er niet altijd gekozen hoeft te worden. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt: het kan ook ‘dit EN dat’ zijn. Je hoeft niet altijd te kiezen tussen je huidige baan en ondernemer worden: je kan ook eerst naast je werk een opleiding doen, starten met je eigen bedrijf of starten met vrijwilligerswerk zodat je al jouw talenten kan inzetten. 

Verkennen 

Ook merk ik dat als je aandachtig naar je keuze kijkt en nog twijfelt, er vaak nog mogelijkheden zijn om je keuzes actiever te verkennen. Zo had ik laatst een coachee die twijfelde of hij van functie zou wisselen binnen de organisatie waar hij werkte. In de coachsessie werd voor hem duidelijk dat hij nog belangrijke vragen had over de nieuwe functie en eerst een dagje wilde meelopen op de potentiële nieuwe werkplek om te ervaren of de sfeer wel hem paste. Ik denk ook even terug aan een andere coachee die van haar leidinggevende zich moest specialiseren op bepaalde themagebieden. Ze had die keuze heel lang voor zich uitgesteld. Toen we ernaar keken bleek dat de themagebieden helemaal niet zo duidelijk waren en ging ze eerst op onderzoek uit om te zien wat die thema’s nou eigenlijk betekenden. Neem uiteindelijk wel een besluit en blijf daarbij.

Kortom, merk jij dat je als generalist last hebt van keuzestress en kun je daar wel hulp bij gebruiken? Zet dan nu de eerste stap en meld je aan voor een gratis speedcoachsessie of zie mij in actie tijdens het gratis webinar op 11 november over veelzijdig generalisten.