Leiding geven aan generalisten: de Do’s en de Don’ts

Leiding geven aan generalisten: de Do’s en de Don’ts

Als manager heb jij misschien ook te maken met generalisten in je team. Dat kan best een uitdaging zijn, want het is minder duidelijk waarin ze gespecialiseerd zijn. Bij de meeste medewerkers weet je uit ervaring waar ze over gaan. Maar bij een generalist? Daarom sta ik in deze blog stil bij de vraag: Hoe kun je als manager teamleden die generalist zijn het beste inzetten in je team zodat ze gemotiveerd blijven? 

Specialiseren is vaak de norm 

In de meeste organisaties wordt van mensen verwacht dat ze een specialisme ontwikkelen. Ik weet nog goed dat mijn manager (toen ik vijf jaar geleden nog in loondienst was) zei dat ik als projectleider alleen nog verder door kon groeien als ik me zou specialiseren. Collega projectleiders hadden namelijk ook een specialisatie, de één richtte zich naast het leiden van projecten op de financiën, de ander op ICT en weer een ander op HR. Ik kom ze ook regelmatig tegen: generalisten die naar mij toekomen omdat hun manager van hen verwacht dat ze zich specialiseren. Ze voelen zich niet gezien als werknemer, en vooral voor het blok gezet, want ze willen en kunnen helemaal niet kiezen. Daarom hieronder de drie belangrijkste Don’ts and Do’s voor jou als manager op een rij:

Wat je absoluut niet moet doen: 3 Don’ts

  1.  Een generalist dwingen om zich te specialiseren of te kiezen voor 1 focusgebied. Dat geeft een generalist namelijk onnodig het gevoel dat hij/zij niet begrepen wordt, niet goed genoeg is en er weinig toe doet.
  2. Een generalist heel lang dezelfde taken laten uitvoeren die veel repeterende werkzaamheden bevatten. Dat is dodelijk saai voor generalisten die van afwisseling houden, meer van grote lijnen zijn en graag nieuwe dingen leren. 
  3. Alle rotklusjes die je bij niemand anders kwijt kan, neerleggen bij de generalist. Generalisten zijn de aanpakkers die vanuit interesse enthousiast ‘JA’ zeggen op nieuwe taken. Maak daar geen misbruik van, want een generalist is niet het afvalputje van de organisatie

Wat wel: 3 Do’s

  1. Uit wat vaker je waardering voor de generalisten in je team. Laat als leidinggevende merken dat je een generalist juist van meerwaarde vindt in je team. Het is prettig om iemand in je team te hebben die anders denkt. Regelmatig hoor ik dat generalisten zijn aangenomen omdat ze een andere, frisse blik hebben, maar zich uiteindelijk toch ‘een vreemde eend in de bijt’ en ondergewaardeerd voelen. Zo jammer! 
  2. Kijk waar de helicopterview van de generalist van pas komt. Zijn er projecten waar de generalist van toegevoegde waarde is om dat diegene heel goed is in het verbinden van verschillende terreinen/mensen, out of the box kan denken of processen snel kan doorzien.
  3. Bied generalisten de mogelijkheid om iets nieuws te leren. Ze zijn namelijk dol op nieuwe dingen leren en kunnen zich zaken snel eigen maken. Dus: heb je een kwartiermaker, een opstarter of een opbouwer nodig? Zet dan je generalist in want die vindt het leuk om nieuwe projecten op te starten en maakt zich iets nieuws snel eigen.

Wil jij als manager krachtiger leiding geven aan generalisten of ben je zelf een generalist en wil je een volgende loopbaanstap zetten? Schroom dan niet en zet vandaag de eerste stap: meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij. Ik heb ook een speciaal aanbod om je medewerkers te laten coachen.