Denk jij ook vaak in je werk: “Dat kan een ander toch veel beter!”?

Denk jij ook vaak in je werk: “Dat kan een ander toch veel beter!”?

Iedereen heeft wel eens momenten waarop jij jezelf niet goed genoeg vindt, maar wij vrouwen lijken er wel vaker last van te hebben dan mannen. Te vaak nog kom ik fantastische vrouwen tegen die twijfelen aan zichzelf, zich continue vergelijken met anderen en zich niet goed genoeg vinden. Die onzekerheid en twijfels kunnen heel destructief zijn. Het kan ertoe leiden dat de mooiste ideeën niet tot uiting komen, jouw talenten onbenut blijven en je met tegenzin je werk doet. Met als gevolg dat je werk jou geen energie meer geeft, jij je steeds meer terug trekt in je schulp en je bepaalde klussen overlaat aan collega’s. Jij blijft achter met een onbevredigend gevoel: je collega’s nemen je niet serieus dus waarom zou je dit werk nog doen?

Maar wat als jij de sleutel in handen hebt om dit te veranderen?

Hoe kan ik me minder gefrustreerd en onzeker voelen door feedback van mijn leidinggevende?
Dat was de vraag van Sophie die ik onlangs coachte. Sophie is 32 jaar en werkzaam als beleidsadviseur economische zaken bij een gemeente. Ze zat er sip bij. De afgelopen weken vond ze haar werk niet leuk, Het was saai en ze twijfelde aan alles: “Paste deze baan wel bij haar? Kon ze dit wel?” Ze was bezig met het schrijven van een nieuw beleidsplan. Twee weken geleden kreeg ze feedback van haar leidinggevende op de eerste conceptversie. Hij vond dat ze een aantal passages beter moest onderbouwen. Sindsdien twijfelde Sophie over haarzelf: “Kon ze wel een goed beleidsplan schrijven? Wat als iedereen het straks slecht vindt?” Daarnaast baalde ze ervan dat haar leidinggevende op een vervelende manier feedback geeft. Vaak loopt hij naar haar toe en geeft gelijk mondeling zijn commentaar, terwijl hij naast haar bureau staat. Hij somt dan heel veel details op en noemt weinig concrete suggesties. Sophie kan niet zo veel met al die details. Zodra hij weg is, is ze alweer vergeten wat hij bedoelde en worstelt ze verder om iets van zijn opmerkingen te maken. Hoe kan ze zich minder gefrustreerd en onzeker voelen door de feedback van haar leidinggevende?

Geloof niet alles wat je denkt
Tijdens de coachsessie kijken we allereerst naar hoe reëel haar gedachte is dat iedereen straks haar beleidsplan slecht vindt. Als ik doorvraag blijkt dat Sophie helemaal geen signalen heeft dat haar beleidsplan slecht is. Bovendien beoordelen nog veel meer mensen de definitieve versie van het beleidsplan voordat het plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het zijn haar eigen negatieve gedachten waar ze zich door laat leiden. Sterker nog, nu ze er bij stil staat, realiseert ze zich dat haar leidinggevende ook iets tussendoor had gemompeld dat hij blij was dat zij het beleidsplan schreef omdat ze snel en vlot schreef. Ze beseft dat er geen signalen zijn dat het beleidsplan slecht is. Ik vertel haar kort dat haar innerlijke twijfel opkomt, omdat ze iets doet wat spannend en nieuw voor haar is. Het negatieve stemmetje (“Kun je dit wel?”) dat ze ervaart, komt namelijk voort uit ons veiligheidsinstinct. Dat wil risico’s vermijden en ziet gevaar voor overleven. Het veiligheidsinstinct probeert ons dus in bescherming te nemen. Het laat zich vooral horen als jij buiten je comfortzone gaat en risico’s neemt. Als je dat weet, hoef je je er niet door te laten leiden.

Samen kijken we naar wat Sophie kan doen als de onzekere gedachte weer opkomt. Ze wil haar beleidsplan zo goed mogelijk schrijven met leuke voorbeelden. Ook besluit ze om het plan de volgende keer eerst aan een collega te laten lezen voordat ze het voorlegt aan haar leidinggevende. Ze geeft zichzelf ook een mentale opdracht mee: zodra ze negatieve gedachten ervaart, schrijft ze die gedachte op een post it. Daarna kijkt ze of er een aanwijzing is dat de gedachte waar is en zo niet: dan vertelt ze zichzelf dat het absoluut geen realiteit is. Ze wil ook positiever over zichzelf denken. “Ik ben goed genoeg” is iets wat ze elke werkdag tegen zichzelf zal zeggen.

Hoe zou je willen dat het gaat?
Tot slot vraag ik Sophie aan het einde van de sessie of haar leidinggevende door heeft dat zijn manier van feedback geven haar frustreert. Ze kijkt me even aan en zegt dan: “Nee, niet echt.“. Vervolgens vraag ik haar hoe ze de feedback zou willen ontvangen. Al pratende merk ik dat Sophie daar een heel helder beeld van heeft. Ze zou het liefste zien dat haar leidinggevende de tijd nam om haar hele beleidsplan rustig te lezen. Ze wil dat hij vooral kijkt naar de redenering, structuur en zinsbouw in plaats van allerlei details die hij nu vaak meldt. Verder zou ze willen dat hij zijn wijzigingen met ’track changes’ in het document aangeeft, zodat ze concrete suggesties heeft. Ze neemt zich voor om de volgende keer haar leidinggevende te verzoeken of hij op zo’n manier feedback kan geven. En guess what? Dat deed hij gewoon! Daardoor was het veel prettiger werken en ging Sophie weer met plezier naar haar werk!

Van slachtoffer naar creator
Bovenstaand praktijkvoorbeeld laat zien hoe gemakkelijk het is om zelf iets te doen aan jouw negatieve spiraal. Een spiraal die ontstaat doordat jij jezelf rondom een gebeurtenis een negatief verhaal vertelt. Beperk je tot de feiten. Doorbreek de spiraal door van een afstandje naar je eigen gedachten te kijken en de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en wat je meemaakt. Kijk niet teveel naar anderen. Wacht niet af, stop met reageren en start met verantwoordelijkheid nemen en zelf de gewenste situatie te creëren. Maak je wensen duidelijk. Doe het gewoon ondanks dat een bepaalde klus je eng lijkt, of ondanks dat je denkt dat een collega het beter kan. Alleen door te doen, ervaar je weer uitdaging, zul jij jezelf ontwikkelen en zullen anderen jou serieus nemen. Ik weet waarover ik het heb. Ik voelde me enkele jaren geleden net zo en heb inmiddels geleerd hoe ik het heft in eigen handen kan nemen en meer richting kan geven aan mijn werk.

Meer tips om om te gaan met jouw twijfels en negatieve gedachten zijn te vinden in mijn eBook, dat hier gratis te downloaden is: http://marcellavandoorn.nl/ebook/.Wil je weten wat er nodig is in jouw specifieke situatie om beter om te gaan met negatieve gedachten die jouw belemmeren in je werk? Meld je dan nu aan voor een gratis online speedcoachsessie van een half uur. Wil je geen enkele tip missen voor meer flow in je werk, ontvang dan voortaan al mijn blogs en tips per email.